آموزش رایگان Mql4

دوره متوسطه mql4

در دوره متوسطه چه مباحثی تدریس میشود:

جلسه 1:
💥 آشنایی با نحوه عملکرد کدها
💥 آرایه ها و توابع مربوط به داده های کندل ها

جلسه 2:
💥 تابع Message Box
💥 تابع Alert
💥 ارسال notification به گوشی و تبلت

جلسه 3:
💥 متغیرهای Predefined
💥 تابع () MarketInfo

جلسه 4:
💥 تابع () Account Info Double
💥 تابع () Account Info Integer
💥 تابع () Account Info String

جلسه 5:
💥 توابع Trade
()Order Send
()Order Modify
… , () Order Select
💥 نحوه انجام Exception Handling در برنامه ها

جلسه 6:
💥 ارسال سفارش های پندینگ و مارکت با اسکریپ
💥 حذف سفارش های پندینگ و مارکت با اسکریپ
💥 حذف گروهی انواع سفارش ها

میتوانید جلسات را از لینک های زیر ببینید:

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6