آموزش رایگان Mql4

دوره رابط های گرافیکی mql4

در دوره رابط های گرافیکی چه مباحثی تدریس میشود:

جلسه 1
💥 نحوه ی ساخت اینترفیس یا پنجره اصلی ، تغییر رنگ آن
💥 نحوه ی ساخت پنجره های فرعی

جلسه 2
💥 نحوه ی ساخت دکمه ها، ادیت باکس ها، لیبل ها و استفاده از متدهای آنها

جلسه 3
💥 بیت مپ باتن و استفاده از متدهای آن
💥ساخت ریدیو گروپ و متدهای آن
💥ساخت چک باکس گروپ و متدهای آن

جلسه چهارم
💥 لیست ویو و استفاده از متدهای آن
💥کومبوباکس و متدهای آن
💥ویندوکلاینت ایریا و متدهای آن

جلسه پنجم
💥 Date Picker
💥Time Picker
💥Spin Edit

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4